top of page

Järvenpään teatterin lasten ja nuorten teatterikerhot

Tiedote syksyn 2024 kerhotoiminnasta tulossa toukokuun aikana!

 

Järvenpään teatterin teatterikerhot ovat täynnä lukuvuodelle 2023-2024

Lukuvuonna 2023–2024 maanantain ryhmiä opettaa Tarja Sahlstedt. Hän on monipuolisesti teatterin parissa työskennellyt teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK) ja FM (teatterin ja draaman tutkimus, Tampereen yliopisto). Teatterin opettamisessa Tarjasta on hienoa nähdä oppilaiden kasvu, itsetunnon kehittyminen sekä jokaisen erityinen luovuus. Tarja haluaa rohkaista oppilaita heittäytymään, oppimaan uutta itsestään ja toisiltaan.

Tiistain ryhmiä opettaa Sanna Liski. Hän on teatteriopettaja (TeM). Hän on valmistunut Taideyliopiston Teatterikorkeakoulusta teatteritaiteen maisteriksi ja aikaisemmalta koulutukseltaan hän on teatteri-ilmaisun ohjaaja (AMK). Sanna on ohjannut ja opettanut teatteria yli kymmenen vuotta erilaisissa oppilaitoksissa, teatterikouluissa sekä opistoissa. Teatterin opettamisessa Sannasta parasta on yhdessä oppiminen ja kehittyminen. Ryhmässä voidaan innostaa ja kannustaa toisia sekä opetella heittäytymistä ja vuorovaikutustaitoja. Teatterin taika syntyy yhdessä tekemällä saattaen jokaisen erityisyys näkyväksi.

Teatterikerho 7- 9 vuotiaille

Tässä ryhmässä harjoitellaan teatterin perusteita ja sitä kautta yhteistyötä, kuuntelua, keskittymistä ja läsnäoloa ryhmässä. Teatteritunneilla opitaan kokonaisvaltaisesti kehon, äänen ja aistien avulla. Teatterileikkien ja harjoitteiden avulla tutustutaan teatterin tekemiseen; tarinoiden luomiseen, hahmoihin ja opitaan yhdessä toisilta. Tavoitteena on tukea jokaisen lapsen leikkiä ja intuitiota sekä omaäänisyyttä osana ryhmää. Teatteriryhmien esitykset rakentuvat kollektiivisesti yhdessä ideoiden, tuoden esille ryhmäläisten omaa ääntä ja ajattelua.

Teatterikerho 10-12 vuotiaille

Teatterin tekemisen myötä harjoitellaan kuuntelua, keskittymistä ja läsnäoloa. Teatterissa opitaan kokonaisvaltaisesti kehon, äänen ja aistien avulla esim. ilmaisemaan tunteita ja ottamaan vastuuta omasta oppimisesta sekä kertomaan tarinoita. Teatterin eri osa-alueiden kautta (mm. ääni- ja liikeharjoitteet, improvisaatio ja hahmojen luominen) lähestytään teatteriesitystä yhteisenä tarinana. Tavoitteena on harjoitella heittäytymistä ja uskallusta yhdessä, tutkia ja kokeilla teatterin tekemisen eri tapoja, jokaisen oppilaan mielikuvitusta ja luovuutta tukien. Samalla uskalletaan myös astua epämukavuusalueelle ja haastaa itseään. Ryhmän esitykset rakentuvat kollektiivisesti yhdessä ideoiden, tuoden esille ryhmäläisten omaa ääntä ja ajattelua.

Teatterikerho 13-15 vuotiaille

Teatterin tekemisen myötä harjoitellaan kuuntelua, keskittymistä ja läsnäoloa. Teatterissa opitaan kokonaisvaltaisesti kehon, äänen ja aistien avulla esim. ilmaisemaan tunteita ja ottamaan vastuuta omasta oppimisesta. Teatterin eri osa-alueiden kautta (mm. ääni- ja liikeharjoitteet, improvisaatio, dialogi ja roolityö, kirjoitustehtävät) lähestytään teatteri-esitystä kokonaisena taideteoksena. Opetuksessa kuunnellaan ryhmää ja nuorten omia kiinnostuksen ja innostuksen kohteita osana teatterin tekemistä. Tavoitteena on harjoitella heittäytymistä ja uskallusta yhdessä sekä tutkia ja kokeilla teatterin tekemisen eri tapoja jokaisen oppilaan mielikuvitusta ja luovuutta tukien. Samalla uskalletaan myös astua epämukavuusalueelle ja haastaa itseään. Ryhmän esitykset rakentuvat kollektiivisesti yhdessä ideoiden, tuoden esille ryhmäläisten omaa ääntä ja ajattelua.

Nuorten ryhmässä valmistetaan yhdessä esitys. Esityksen harjoittelemisen myötä jokainen pääsee työstämään omaa ilmaisuaan ja kehittämään taiteellisesta prosessiaan. Harjoittelun kautta työstetään mm. roolityöskentelyä, dialogia, liike ja ääni-ilmaisua yhdessä ryhmässä ja yksin. Esitystä valmistettaessa tutustutaan myös eri teatterin osa-alueisiin kuten dramaturgia, äänet, valot, puvustus ja lavastus. Yhdessä harjoitellen opitaan luottamuksesta, kuuntelusta ja läsnäolosta. Samalla otetaan vastuuta omasta roolista osana ryhmää. Ryhmässä rohkaistaan osallistujia heittäytymään sekä oppimaan uutta itsestään ja toisiltaan. Teatterin kautta harjoitellaan kuuntelua ja keskittymistä, toimimaan yhdessä toisia tukien ja samalla luomaan erilaisia teatterin maailmoja, iloa ja leikkiä unohtamatta.

Syksyllä 2023 kokoonnutaan 8 kertaa alkaen syyskuussa. Ilmoittautuneille ilmoitetaan aloitusajankohta tarkemmin. Keväällä tehdään erillinen harjoitusaikataulu, jolloin on myös muina iltoina kuin tiistaina harjoituksia. Nuorten ryhmä osallistuu Nuori Näyttämö -hankkeeseen. Esityksiä tulee olemaan Kellariteatterin lisäksi Helsingin Nuori Näyttämö -festivaalilla.

Kysyttävää? Laita rohkeasti viestiä!

7-9-VUOTIAAT mA, TÄYNNÄ

Tunnit ma klo 15–16.30

Syksy 28.8.–4.11.2023 (viikoilla 42 ja 47 ei kerhoa), 13 kertaa, 105 €
Kevät 5.2.–13.5.2024 (viikolla 8 ei kerhoa), 13 kertaa, 105 €

10-12-VUOTIAAT mA, TÄYNNÄ

Tunnit MA klo 16.30-18.00

Syksy 28.8.–4.12.2023 (viikoilla 42 ja 47 ei kerhoa), 13 kertaa, 105 €
Kevät 5.2.–13.5.2024 (viikolla 8 ei kerhoa), 13 kertaa, 105 €

10-12-VUOTIAAT TI, TÄYNNÄ

Tunnit TI klo 15.00-16.30

Syksy 29.8.–5.12.2023 (viikoilla 42 ja 47 ei kerhoa), 13 kertaa, 105 €
Kevät 16.1.–16.4.2024 (viikolla 8 ei kerhoa), 13 kertaa, 105 €

13-15-VUOTIAAT MA, TÄYNNÄ

Tunnit ma klo 18.15–20.15

Syksy 28.8.–4.12.2023 (viikoilla 42 ja 47 ei kerhoa), 13 kertaa, 132 €
Kevät 5.2.–13.5.2024 (viikolla 8 ei kerhoa), 13 kertaa, 132 €

13-15-VUOTIAAT ti, TÄYNNÄ

Tunnit ti klo 16.30–18.30

Syksy 29.8.–5.12.2023 (viikoilla 42 ja 47 ei kerhoa), 13 kertaa, 132 €
Kevät 16.1.–16.4.2024 (viikolla 8 ei kerhoa), 13 kertaa, 132 €

JÄRVENPÄÄN TEATTERIN
nUORET, TÄYNNÄ

Tunnit ti klo 18.45–20.45

Teatterin nuorten ryhmä on tarkoitettu 16-19-vuotiaille nuorille. Ryhmä valmistaa näytelmän, joka esitetään Järvenpää-talon Kellariteatterissa Helsingin Nuori Näyttämö -festivaalilla.

Osallistumismaksu 255 € koko harjoitusprosessin ajalta.
Maksu laskutetaan tarvittaessa kahdessa erässä.

bottom of page